ZKO Plzeň-Doubravka
Kynologický klub Plzeň Doubravka

O klubu

Kynologie v Plzni – Doubravce

     V roce 1957 vznikl kroužek kynologů, členů bylo osm. Tak, jak byly skromné podmínky, byla z počátku skromná i činnost, která se omezovala jen na výcvik psů. Členové byli následně nuceni opustit přidělené cvičiště na „lopatárně“ a začít znovu na pozemku, kde je cvičiště dodnes. Teprve koncem 60. let nastal příchodem nových členů obrat v činnosti.

     Organizace v té době měla 40 členů, kteří měli do výcviku a práce velkou chuť. Začalo se nejprve generální opravou stávajících 14 kotců pro ustájení psů. Při této práci se kolektiv stmelil a více poznal. Následovala pak i stavba klubovny (původní stará klubovna) pro 40 osob. Tato stavba nám umožnila přenést schůzovou činnost z restaurací na cvičiště, pořádat zkoušky a závody, a tak se plně věnovat kynologii jako takové.

     Na počátku 70. let začala vzrůstat členská základna a začaly se také dostavovat první výsledky. Členové se začali zúčastňovat vrcholových soutěží jak v dospělých, tak i v mládeži. A tyto úspěchy spolu s přívalem dalších členů postavili naši skupinu před úkol, jak dál. Začalo se tedy se stavbou 35 odkládacích kotců pro psy s tím, že už se začalo pomýšlet i na pořádání vrcholových soutěží. Příliv členů, zájem o výcvik, ale i o práci v klubu a naprosto malá klubovna nás pak donutili k nutnosti, chceme-li pracovat dále a lépe, vybudovat novou klubovnu. Tedy takovou, která umožní pořádání krajských i vrcholových akcí. S pochopením tehdejších orgánů NV, NF a městského výboru Svazarmu bylo v roce 1978 započato se stavbou nové (současné stávající velké) klubovny, která měla 150 míst k sezení, kuchyni a kanceláře pro schůze výboru. Stavba byla dokončena v roce 1980 za vydatné pomoci pplk. Jana Ryby, tehdejšího předsedy organizace, a v tomtéž roce naše organizace získala titul Vzorná Základní Organizace. Následně vzrostl počet členů na 90, byl zoufalý nedostatek kotců pro ustájení psů a začalo se tedy v roce 1983 s budováním dalších 12 kotců, které jsme opět svépomocí dodělali již v roce 1984. V těchto letech jsme měli své zástupce na přeborech mládeže, dospělých, ale i v záchranářích, a to nejméně po dobu 3 let.

     Po roce 1989 a ukončení činnosti Svazarmu byly původní základní organizace Svazarmu převedeny jako pobočné spolky nově založeného spolku Český kynologický svaz.

    Naše ZKO se aktivní kynologické činnosti věnuje nadále, v 90. letech a na počátku roku 2000 jsme místy čítali i kolem 130 členů, aktuálně se v posledních letech s ohledem na časovou i finanční náročnost) kynologických sportů jako takových počet stálých členů ustálil na cca 60 členů. Pořádáme dvě výstavy v roce, dále zkoušky z výkonů psů, věnujeme se i začátečníkům, rovněž i agility, pořádáme několikery závody v roce a naši členové se nadále účastní vrcholových soutěží, a to nejen v dospělých, ale i v mládeži. Tradici se snažíme udržet, Plzeňská mládež prostě jede J V mládeži jsme již 2x měly Mistra republiky všestranných a v agility také!!!!!

     V lednu téměř každoročně pořádáme tradiční Memoriál pplk. Jana Ryby - speciální  tvrdý obranářský závod.

 

Časem přidáme i pár historických fotek z doby stavby klubovny a kotců :-)


cvicicak-2.jpg
cvicak-3.jpg
klubovna-zko-vystavba.jpg
predseda-zko-1992-2010.jpg
nove-kotce-po-dostavbe.jpg
schuzka-po-vystave-1990.jpg
web-kontakt.cz   ©   Všechna práva vyhrazena